Hammaslääkäri Ilkka Virtasen vastaanoton tietosuojaseloste

1. REKISTERIN PITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Itsenäinen elinkeinonharjoittaja hammaslääkäri Ilkka Virtanen
Mariankatu 15 B 21 15110 Lahti
Puh: 03 782 5302, 0500 966 712
www.hmlilkkavirtanen.fi

2. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Hammaslääkäri Ilkka Virtanen käsittelee asiakkaittensa potilastietoja tarjotessaan ja toteuttaessaan hammashuoltoon liittyviä palveluita.

3. HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja käsittelee vain hammaslääkäri Ilkka Virtanen. Henkilötietoja ei luovuteta vastaanoton ulkopuolisille henkilöille tai tahoille muutoin kuin seuraavissa tilanteissa:
A. Henkilötietojen luovutus tarvittaessa ulkopuolisille oikeudellisista ja lainsäädännöllisesti pakottavista syistä.
B. Vastaanotolle palveluita suorittaville tahoille esim. hammaslaboratoriolle hammashoidon mahdollistamiseksi ja loppuun saattamiseksi. Tällöin luovutetaan vain potilaan nimi-tiedot. Potilasta informoidaan ulkopuolisen tahon käytöstä.
C. Henkilötietojen luovutus muille ulkopuolisille rekisteröidyn asiakkaan nimenomaisella suostumuksella. Tämän suostumuksen rekisteröity voi perua.

4. HENKILÖTIETOJEN KERÄYS

Hammaslääkäri kerää henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään pääsääntöisesti kirjallisesti potilaan täyttämällä ja allekirjoittamalla esitietokaavakkeella.Jos tämä ei ole asiakkaan taholta mahdollista, tiedot kerätään suullisesti. Nimi-, puhelinnumerotietoja kerätään myös puhelin- ja nettiajanvarauksen yhteydessä.

5. POTILAILTA KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

 • nimitiedot
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • terveystiedot (sairaudet ja lääkkeet)
 • tiedot suun kotihoidosta
 • tiedot suun terveyteen vaikuttavista ruokailutottumuksista
 • tiedot suun terveyteen vaikuttavista muista elintavoista
 • ajanvaraustiedot
 • tietojen käsittelyyn liittyvät lokitiedot

6. POTILASTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Potilastietoja säilytetään lain edellyttämän ajan 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen.

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröity potilas voi milloin tahansa perua antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Peruminen tapahtuu kirjallisesti tai suullisesti, jolloin henkilöllisyys on varmennettava. Potilaalla on myös oikeus:

 • saada tarkastella omia henkilötietojaan
 • oikaista virheellinen tieto joko suullisesti tai kirjallisesti
 • tietojen poistamiseen
 • rajoittaa henkilötietojen käyttöä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa henkilötietojensa käyttöä

8. VALITTAMINEN

Lain mukaan jokaisella rekisteröidyllä potilaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos kokee henkilötietojensa käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

9. TIETOTURVALLISUUS

Vastaanotolla on laadittu kirjallinen esitys sisäiseen käyttöön, jossa määritellään yleiset tietoturvakäytännöt. Esitys sisältää ohjeet ja käytännöt potilastietoja sisältävien ohjelmien käyttöön, tietoturvaan ja tietosuojaan.